Rematamos o I Camiño dos faros Inclusivo na Fin do Mundo

Rematamos o I Camiños dos faros Inclusivo na Fin so Mundo

Remata este sábado, 25 de xuño, o I Camiño dos Faros Inclusivo e o Camiño dos Faros do que xa non lembramos a edición.
Ambas as dúas exitosas, a segunda polo seu recoñecemento que ninguén discute. A primeira porque o coñecemento partillado en igualdade foi o motivo da súa existencia.

Nunca debemos perder o dereito a incluir, a compartir, ao recoñecemento da diversidade porque, senón, perderemos o dereito a ser libres….
Vémonos na Fin do Mundo Inclusiva

A relixión no Bacharelato LOMCE

Mani relixion

 

 

 

 

 
O Decreto 86/2015, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato en Galicia, establece nos seus artigos 30 e 31 cales son as materias que o alumnado deberá cursar, respectivamente, en 1º e 2º de bacharelato; así mesmo a Orde do 15 de xullo de 2015 establece a relación de materias de libre configuración autonómica; e así distribúese a carga horaria global nos seguintes bloques de materias: Sigue lendo